Brug af sitet

Ikrafttrædelsesdato
Disse servicevilkår blev sidst opdateret den 12. januar 2012. Disse servicevilkår indeholder standarder for brug af hjemmesiden. Ved at bruge webstedet accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale, bør du straks ophøre med al brug af sitet. Vi forbeholder os retten til enhver tid, at ændre eller opdatere vilkår og betingelser i denne aftale uden forudgående varsel. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter at blive lagt på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter at ændringsforslagene er udsendt, udgør en anerkendelse og accept af aftalen og dens ændringer. Bortset fra bestemmelserne i dette stykke, kan denne aftale ikke ændres.

Tjenesten giver medlemmer adgang til at købe og sælge kunstværker. Hvert medlem står selv for (1) alt nødvendigt udstyr forbundet med vedkommendes Internet forbindelse og (2) adgang til Internettet, og (3) alle gebyrer forbundet hermed.
 

Garantifraskrivelse
Webstedet tilbydes som det er og som det er tilgængeligt. I det omfang gældende lov tillader det, giver vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til anvendelsen eller resultaterne af stedet på grund af sin korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet. Vi har intet ansvar for eventuelle afbrydelser i brugen af hjemmesiden. Og vi fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til de oplysninger, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, og ikke-krænkelse. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, og derfor kan de ovenfor refererede udelukkelse være uanvendelige.
 

Ændringer eller afbrydelse af webstedet 
Vi forbeholder os sig ret til at ændre eller afbryde hjemmesiden med eller uden varsel til medlemmer. Vi er ikke ansvarlig for medlemmer eller tredjemand såfremt vi vælger at udøve sin ret til at ændre eller afbryde hjemmesiden. Medlemmer anerkender og accepterer, at vi garanterer ikke-kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til webstedet, og drift af stedet kan blive forstyrret eller negativt påvirket af mange faktorer eller omstændigheder uden for vores kontrol.
 

Ansvarsfraskrivelse omkring nøjagtigheden af leverandøroplysninger 
Specifikationer om og andre oplysninger vedrørende salg af kunstværker på hjemmesiden er blevet leveret af individuelle sælgere og er ikke bekræftet af os. Det gælder dog, at vi gør alt for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte. Vi giver ingen erklæringer eller garantier for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​oplysningerne på hjemmesiden. Vi giver ingen garantier med hensyn til en vare, der udbydes af en sælger, og du anerkender, at enhver tillid til erklæringer og garantier tilbudt af en sælger sker på egen risiko.
 

Information til kunder
Køb af genstande fra webstedet er underlagt handelsbetingelserne, som kan ses her: Handelsebetingelser og FAQ som kan ses her: FAQ.
 

Copyright og Varemærke-information 
Ved indsendelse af billeder af kunstværker til salg på webstedet, garanterer du hermed at du ejer alle rettigheder og ikke er begrænset af nogen form for ophavsret. Du giver os på verdensplan, vedvarende, uopsigelig, royalty-fri, underlicenseres rettighed og licens til at reproducere og forberede afledte værker af billeder med henblik på reklame af de kunstværker til salg på hjemmesiden. I det omfang, at du ikke ejer alle rettigheder, eller at vores brug af billeder, som er tilladt i henhold til denne aftale, krænker eller på anden måde krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, accepterer du at holde os skadesløs fra ethvert krav eller krav, herunder advokatsalærer og omkostninger, der er afholdt af os med hensyn hertil.

Alle billeder på websitet er enten ejet eller licensieret af os og må ikke blive reproduceret eller anvendt i nogen henseende uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os og i givet fald af den relevante kunstner.

Copyright © 2009 Beauton Art Gallery. alle rettigheder forbeholdes. Alle fysiske kunstværk er ejet alene af de enkelte kunstnere repræsenteret på websitet.