With Love

tegninger

2016
30 × 21 cm
11.81 × 8.27 in
Medier: 
artliner
1.400 kr.
EUR 188
USD 219

Adele Marie Rannes arbejder med maleri, grafik og tegning. Hendes værker tager udgangspunkt i selvrefleksion over forholdene mellem mennesker, dyr og omverdenen.
Hun er interesseret i det, der kan vække vores sympati og arbejder med besjæling og romantisering. Andre gennemgående temaer er drømme og dommedagsprofetier.