Sommerfugl XIII

tegninger

2014
25 × 25 cm
9.84 × 9.84 in
Medier: 
akryl
papir
Lak
tusch
olie
950 kr.
EUR 128
USD 148

Original kunst illustration af Thomas Dausell.

Sommerfugl serien er tænkt som en slags samling af kategoriserede dyr, som hver især repræsenterer deres specifikke race. Det er ikke bestemte sommerfugle, nogle af dem har lighedstegn med rigtige arter, men de er ikke tænkt som sådan. Deres race-kendetegn er mere hentydninger til menneskelige forhold og tilstande, igennem begreber som "død", "liv", "tilstedeværelse", det at være i nuet.

Illustrationen er ikke indrammet.

Thomas Dausell arbejder primært med sort/hvid på lærred og papir.

Thomas Dausell er i sit kunstneriske arbejde styret af forandring og transformation. Han skaber rum der konstant er i bevægelse. Han fanger forholdet mellem opbygning og nedrivning i en gentagende vekselvirkning, Han arbejder spontant, fanger det uforudsete i en proces, der hele tiden er foranderlig. Rum bliver opbygget og i samme nu destrueret.